Vilkår og regler

Halvorsen Trafikkskole

Vilkår og regler

Pakketilbud og betaling:
    •    Pakken betales i sin helhet. Innbetalte pakker kan ikke overdras til andre og må brukes innen 1 år fra kjøpsdato. Pakken refunderes ikke.

 •    Varene som ligger i pakkene er ikke skjermet for prisjusteringer i perioden den er gyldig. Pakkeavtalen regnes som inngått når den er innbetalt og det forutsettes at elev og eventuelle foresatte har satt seg inn i og forstått Halvorsen Trafikkskoles vilkår.

•    All opplæring må være betalt senest tre dager før førerprøve, ellers kan prøven bli avbestilt og eleven blir belastet for dette.
Prisjustering kan bli foretatt i løpet av året og blir varslet på våre nettsider og din elevside.  Prisen på din elevside vil alltid være korrekt. Vi forbeholder oss retten til feilprising på nettsiden i en liten prisjusteringsperiode.


Avbestilling:
    •    Avbestilling gjøres direkte til din trafikklærer senest klokken 10.00 siste virkedag før gjennomføring av avtalt opplæring.
    •    Avbestilling av obligatorisk opplæring, obligatoriske kurs og praktisk førerprøve må avbestilles senest klokken 10.00 tre(3) virkedager før opplæringen skal gjennomføres.
    •    Ved sikkerhetskurs på øvingsbane må avbestillingen skje senest syv(7) virkedager før oppsatt kurs for å unngå NAF baneleie. Denne blir fakturert fra NAF. Ved for sen avbestilling må timen/kurset/førerprøven betales i sin helhet.
Ved sykdom kan eleven fritas for betaling ved fremleggelse av legeerklæring.


Betalingsrutiner:
    •    Alle elever har egen elevkonto hos trafikkskolen. Man logger seg inn på denne via www.tabs.no. Ved førstegangsinnlogging skriver elev inn sitt telefonnummer og trykker “glemt passord”. Her finner du saldo, kontonummer og KID. Det kan betales med både nettbank og Vipps. På Vipps kommer det et gebyr på 1,95%. Vi anbefaler bruk av nettbank for å slippe gebyr.
Vi er fleksible og forsøker å imøtekomme ønskene til våre kunder så langt det lar seg gjøre. Vi har mange elever hos oss, noe som gjør at det kan oppstå feil. Har du spørsmål, ta kontakt med en gang slik at vi kan ordne opp i eventuelle feil med en gang.

Praktiske førerprøver gjennomføres i utgangspunktet på enten Billingstad eller Drammen trafikkstasjon.
Telefontid er mandag-fredag mellom 08.00-17.00. Vi er til tider forhindret i å svare på telefon. Du kan også ta kontakt med oss på e-post: post@halvorsentrafikkskole.no eller ta kontakt med oss via www.tabs.no.

Taushetsplikt og personopplysninger:
    •    Vi gjør oppmerksom på at Halvorsens trafikkskole sine ansatte har yrkesetisk taushetsplikt om din opplæring og dine kundeopplysninger.
    •    Som elev hos Halvorsen trafikkskole er du inneforstått med og godtar at Halvorsen Trafikkskole lagrer personopplysninger som er relevant for ditt kundeforhold elektronisk i henhold til gjeldende regelverk.

Vi takker for at du valgte Halvorsen Trafikkskole og ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oss som trafikkskole og bli en trygg sjåfør etter endt opplæring.

 

 

Ta kontakt